70 88 77 582 w 34
wiślij sms o tresci WNIOSEK na 7393 (3.69 zł za sms)

Muzykoterapia Koszalin

Licz na Kredyt i weź n stroonę i zawnioskuj już dziś

Muzykoterapia Koszalin

Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzyka jest motywatorem, który tworzy, że uczniowie chętniej nasuwają się oddziaływaniom terapeutycznym. Kiedy wpływ melodii, rytmu, pulsu, jasnej barwy głosów i okres ich głośności jest miły i zmniejszający – przechodzimy do działania z muzykoterapią.

Muzykoterapia Police

Ta efektywna forma psychoterapii może pomóc podopiecznym dotkniętym wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi, somatycznymi, psychosomatycznymi, kinestetyczno-ruchowymi, intelektualnymi czy społecznymi. W który forma wykorzystać tę szkołę w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym?

Muzyka jako środek terapeutycznego oddziaływania

Wśród nowatorskich metod książki z dzieckiem niepełnosprawnym jeszcze większą renomą napawa się muzykoterapia, która ułatwia uczniem w odkrywaniu świata. Terapia grą stanowi jednym z faktów terapii kompleksowej przechodzącej na celu ukierunkowanie ruchu, kształtowanie samoregulacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, myśli i wzrost orientacji czasoprzestrzennej. Ponadto, muzykoterapia umożliwia tłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka i rozbudzenie jego wrażliwości estetycznej.

zobacz również porównywarka cen lego

Muzykoterapia Police

Wpływ gry na organizm człowieka

Muzykoterapia to organizacja psychoterapii wykorzystująca muzykę jako środek stymulujący rozwój podopiecznego i dopasowujący jego zachowanie. Katarzyna Błaszkiewicz, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz autorka programu Twórczych Zajęć Muzyczno-Plastycznych, wyjaśnia, że w ramach tej drogi wyróżniamy muzykoterapię receptywną (ukierunkowaną i nieukierunkowaną) oraz aktywną (ćwiczenia muzyczno-ruchowe i słuchowo-głosowe, improwizacje głosem, ruchem również na instrumentach perkusyjnych, psychodrama, pantomima).

Miejsca z muzykoterapii podawane w pracy z uczniem z niepełnosprawnością

Jedną z linii oddziaływania terapeutycznego w pracy z dzieckiem z wadą jest koncert muzykoterapeutyczny. W trakcie takich działań podopieczny poddawany jest szeroko pojętej stymulacji polisensorycznej w zakresie słuchu, wzroku, dotyku, węchu i stylu. Ważną pozycję w terminie spotkań terapeutycznych pełnią ćwiczenia motoryki lekkiej i aktywizacja dziecka w regionie kinestetyki. Koncerty muzykoterapeutyczne winnym stanowić realizowane przy uwzględnieniu możliwości percepcji podopiecznego. Dla niemowlęcia z niepełnosprawnością sprzężoną takie zajęcia przybierają formę oddziaływań na pokładzie zmysłowym.

Muzykoterapia Police

W praktyce terapeutycznej należy akcentować komunikacyjną rolę dźwięków wydawanych przez podopiecznych borykających się z sztukami w porozumiewaniu się. Warto mieć, że rytm, harmonika i melodyka nadają muzyce znaczenie ekspresyjne, zaś intensywność dźwięku, barwa i wibracje mają układ z emocjonalnym oddziaływaniem gry na mózg. Katarzyna Błaszkiewicz dodaje, że dużo efektywnym elementem w muzyce jest rytm, który wraz z metrum i tempem kształtuje przebieg ładowań i wyładowań energetycznych, stymulując funkcje psychomotoryczne.

Źródło artykułu Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Police

0 0 votes
Daj ocenę

 

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments